Villkor
 

Vid deltagande hos Elin Jansson Yoga ansvarar du själv över din säkerhet samt försäkring.

Tala gärna om innan klassens början om du har någon sjukdom, skada eller är gravid.